Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένα εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και κατάλληλο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να μπορεί να ελέγχει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, οργανικών και ανόργανων υλικών, συμπεριλαμβανομένων αγροτικών προϊόντων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,Β  στερεών και υγρών αποβλήτων. Η μεγάλη εργαστηριακή εμπειρία της ΕΒΕΤΑΜ παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εσωτερικών μεθόδων (in-house) και τη διενέργεια εξειδικευμένων αναλύσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθεΒ  πελάτη.

Εργαστήρια Μεταλλικών & Μεταλλουργικών Υλικών
Εργαστήρια Κεραμικών, Πυρίμαχων και Δομικών Υλικά
Εργαστήρια για Ινώδη, Οργανικά και Εύκαμπτα Υλικά
Εργαστήρια Χημικών Αναλύσεων
Εργαστήριο Παιχνιδιών
Εργαστήριο Χαμηλής τάσης
Εργαστήριο Ηλεκτρικών καλωδίων
Εργαστήριο Πυροσβεστήρων