Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Έργα Έρευνας & Χρηματοδοτούμενα Έργα

Επιστροφή
ΝΑΝΟΒΙΟΔΟΜΥΛ
ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟ-ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Φορέας - Πλαίσιο Χρηματοδότησης :

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙA 2009, 09ΣΥΝ-42-789

Διάρκεια 36 Μήνες Έναρξη 01/07/2011
Επιστροφή