Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Επιχειρησιακή Καινοτομία & Δικτύωση

Ενδεικτικοί τομείς στο πεδίο αυτό είναι:

  • Συγκριτική Αξιολόγηση Ικανοτήτων (Benchmarking)
  • Επιχειρησιακή Καινοτομία
  • Διαχείριση Αλλαγών
  • Διαχείριση Κρίσεων
  • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΕΒΕΤΑΜ επίσης συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και κλαδικούς Συνδέσμους σε θέματα

  • Δικτύωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Προώθησης της χρήσης οικολογικών και αειφόρων εργαλείων στις ΜΜΕ
  • Προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων
  • Καταγραφής και Προώθησης Πολιτιστικής κληρονομιάς

Ενδεικτικά έργα που έχουν υλοποιηθεί μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία “R&Dprojects”