Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Προώθηση Καινοτομίας και Μεταφορά Τεχνολογίας

Αποστολή του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητά τους για καινοτομία και να ενημερωθούν για πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευκαιρίες χρηματοδότησης, διακρατικές συνεργασίες, κ.ά.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ιδίως κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας τους, σπάνια έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται συστηματικά για τις πολυποίκιλες μορφές στήριξης που τους παρέχουν τα προγράμματα της ΕΕ. Επιπλέον, δεν είναι πάντα σε θέση να εκτιμήσουν πλήρως το καινοτόμο ή το εμπορικό δυναμικό των προϊόντων τους και να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τομείς διαφορετικούς από αυτούς που γνωρίζουν καλά.

Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το Enterprise Europe Network – Hellas Οι υπηρεσίες του απευθύνονται πρωτίστως σε ΜΜΕ, είτε αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης είτε της παροχής υπηρεσιών, αλλά και σε ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, τεχνολογικά κέντρα και φορείς ανάπτυξης επιχειρήσεων και καινοτομίας.

Το δίκτυο προωθεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στις επιχειρήσεις και στους ερευνητικούς φορείς, ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας και επενδυτικών κεφαλαίων και καλλιεργεί οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση.

Το Enterprise Europe Network αποτελείται από περίπου 600 οργανισμούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα. Οι φορείς αυτοί απασχολούν περίπου 4.000 επαγγελματίες, με εμπειρία στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.

Τα τοπικά σημεία επαφής του δικτύου βρίσκονται σε περισσότερες από 50 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, επεκτείνοντας συνεχώς την παρουσία του και σε πιο μακρινές διεθνείς αγορές (Κίνα,Β  Ινδία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Καναδάς, ΗΠΑ) και υπάγεται στο πρόγραμμα COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs, 2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με :