Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

??΅pt?, 04 Μαϊου 2017
Η ΕΒΕΤΑΜ αναλαμβάνει την Πιστοποίηση και την Επιτήρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σε επτά βασικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.

Σε μια περίοδο, που τα θέματα ενέργειας επανέρχονται στο προσκήνιο πολλών ενδιαφερόμενων μερών, η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. αναλαμβάνει την Πιστοποίηση και την Επιτήρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 18001:2007) σε επτά βασικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.