Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Τομείς Διαπίστευσης

Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 - Αρ. Πιστ. 64
Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 - Αρ. Πιστ. 901 Εργαστήρια Δοκιμών Αθηνών
Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 - Αρ. Πιστ. 27 (Παράταση ισχύος διαπίστευσης έως 14.03.2018)
Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, για τον έλεγχο προϊόντων - Αρ. Πιστ. 28 (Παράταση ισχύος διαπίστευσης έως 14.03.2018)

Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για Συστήματα - Αρ. Πιστ. 26

Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 για Πιστοποίηση Προσώπων - Αρ. Πιστ. 249
Αναγνώριση ως Τεχνική Υπηρεσία για οχήματα