Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ, Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες)

Η ΕΒΕΤΑΜ ως Φορέας Δημοσίου Συμφέροντος υποστηρίζει Δήμους και άλλες Υπηρεσίες και Φορείς σε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών. Η ΕΒΕΤΑΜ μπορεί να προσφέρει (ενδεικτικά):

  • Υπηρεσίες σχετικά με το περιβάλλον (έλεγχο εδαφών, πόσιμων και υδρευτικών υδάτων)
  • Έλεγχο δομικών υλικών και συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές
  • Έλεγχο συμμόρφωσης σε παιδότοπους και παιδικές χαρές πιστοποιώντας την καταλληλότητα με βάση τις οδηγίες της ΕΕ.
  • Ανάπτυξη προδιαγραφών για είδη που προμηθεύονται Δημόσιοι Φορείς (στολές εργασίας, κράνη, κλπ)
  • Συμβουλευτικής σχετικά με πράσινες προμήθειες και υπηρεσίες
  • Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001,
  • Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429
  • Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 14001 & EMAS