Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Η ΕΒΕΤΑΜ ως ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρησή σας σε πολλά πεδία:

  • Περιοδικοί Ελεγχοι ανελκυστήρων.
  • Περιοδικοί επανέλεγχοι αεροσυμπιεστών (αεροφυλακίων) και δεξαμενών υγραερίου
  • Περιοδικοί έλεγχοι ανυψωτικών μηχανημάτων (περονοφόρα - γερανοφόρα – μηχανήματα έργου)
  • Εξωτερική Υπηρεσία Πρόληψης και Προστασίας (Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Γιατρού Εργασίας, Μελέτη Επικινδυνότητας και μετρήσεις φυσικών και χημικών παραγόντων)
  • Έλεγχοι Ασφάλειας Παιδοτόπων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
  • Εργαστηριακοί Έλεγχοι λευκών ειδών
  • Προδιαγραφές λευκών ειδών
  • Έλεγχοι αποβλήτων βιολογικού καθαρισμού
  • Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001, Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 & EN 16001